Jogi nyilatkozatok

Jogi nyilatkozatok

Jognyilatkozat

Kérjük, hogy a CreditLure Kft. weboldalainak megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. A weboldalaink megnyitása az Ön részéről az alábbi nyilatkozatban foglaltak elfogadásának minősül.

Szerzői jogok

A CreditLure Kft. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a CreditLure Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Információk

A CreditLure Kft. weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a CreditLure Kft. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Az internet biztonsága

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Személyes (megadott) adatok kezelése

Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelően interneten keresztül megadhatja Társaságunk részére e-mail címét, nevét és telefonszámát, amennyiben igényli, hogy a CreditLure Kft. a termékeivel kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjön az Ön részére elektronikus úton, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel.

Amennyiben Ön a CreditLure Kft. Ügyfele, adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk a megadott telefonszámon a kért tájékoztatással, ajánlattal kapcsolatban megkeresse, valamint Társaságunk a megadott e-mail címet marketing célokból nyilvántarthassa és kezelje, azokat Társaságunk harmadik személynek, mint technikai közreműködőnek adatfeldolgozás céljából átadja. Hozzájárulása a Társaságunkkal fennálló üzleti kapcsolata időtartamára vonatkozik kivéve, ha Ön ettől eltérően rendelkezik.

Ha Ön nem Ügyfele a CreditLure Kft.-nek, adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait Társaságunk marketing célokból a hozzájárulás megadásától számított három évig, vagy ettől eltérő rendelkezése esetén a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántarthassa és kezelje, azokat Társaságunk harmadik személynek, mint technikai közreműködőnek adatfeldolgozás céljából átadja.

Hozzájárulását mindegyik esetben bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja:

- írásban a CreditLure Kft.

6100 Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 49. I. emelet szám alá küldött levél formájában,

- elektronikus úton a ugyfelszolgalat@creditlure.hu címre küldött e-mailben,

és kezdeményezheti nyilvántartott fenti adatainak törlését.

Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségeken és telefonon a +36-76-200-133-as telefonszámon, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint meg illeti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Nem kezdeményezheti azon adatai törlését, amelyek kezelésének célja Társaságunkkal kötött bármely szerződés teljesítése.

A megadott adatokat Társaságunk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.


Feliratkozás CreditLure elektronikus hírlevelekre

Az elektronikus (e-mailben küldött) hírleveleke történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a CreditLure Kft. hírlevelet küldjön Önnek, és az Ön által ehhez megadott e-mail címét és nevét nyilvántarthassa, kezelje, illetve harmadik személynek, mint technikai közreműködőnek az adatfeldolgozás során - a jogszabályi előírások betartása mellett - átadja.

A hírlevélben - annak típusától függően - heti vagy havi rendszerességgel kap tájékoztatást az új szolgáltatásainkról, termékeinkről és akcióinkról és hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélben található linken.