CreditLure Kft.

Mediáció

Mediáció


A mediáció története

A mediáció (a kifejezés a latin mediare, középen állni szóból ered) története meglehetősen régi időkre nyúlik vissza. Már az ókorban is megtalálhatóak voltak a nyomai (például Indiában, Kínában, Babilonban, a főníciai városállamokban is voltak hasonló jogintézmények, valamint a római jogban már nevesítetten is megjelent a mediátor személye). Itt még kissé elmosódottak voltak a határok, az alapokat gyakran a nagycsaládi együttélés szabályai rakták le. Ezeket az egyébként jól bevált eljárásokat a népesség növekedése, a gazdasági fejlődés, illetve az egyre bonyolultabbá váló helyzetek elszaporodása miatt fellépő szabályozottsági igény szorította ki, teret engedve a formális, jogi eljárásoknak.

A mai értelemben vett közvetítés kialakulása az Amerikai Egyesült Államokhoz kötődik. Alapként szolgáltak egyrészt rendkívül sajátos népesedési folyamatok (ezek később jelentőségüket vesztették), másrészt a nagy számban fellépő kollektív munkaügyi viták. Amerikában már 1918-ban létrejött egy Egyeztető Szolgálat, amelynek rendkívüli sikere (gyors és hatékony fellépés olyan konfliktusban a szakszervezet és a munkáltató között, amely sztrájkkal fenyegetett) révén más jogterületeken is bevett gyakorlattá vált a mediáció. Európában nincs ilyen hosszú múltja ennek a módszernek, a XX. század második felében jelent meg. Magyarországon először az egészségügyben került jogi szabályozásra (2000. évi CXVI tv. Az egészségügyi közvetítői eljárásról).

A mediáció folyamata

Gyakorlatilag ez egy rendkívül hatékony alternatív vitarendezési módszer, ami elősegíti a felek közötti kommunikációt, építi a köztük lévő kapcsolatot, együttműködésre serkent, közös célok mentén feltárja az érintettek érdekekeit és szükségletekeit. A közvetítés révén egy független, külső személy koordinálása mellett, előre meghatározott lépések során az érintettek maguk hoznak döntést a fennálló helyzetről.

Mielőtt részletekbe bocsátkoznánk a közvetítői eljárást illetően, fontosnak tartjuk kiemelni azokat az alapelveket, amelyek rendkívül nagy fontossággal bírnak:

1.    Önkéntesség: a felek önszántukból vesznek részt a mediációban.
2.   Semlegesség/pártatlanság: a mediátor nem érdekelt a megegyezés létrejöttében és egyik fél érdekét sem helyezi a másik fél érdeke elé.
3.   Jövőre orientáltság: a létrejövő megoldás mindig a jövőre koncentrál.
4.   Titoktartás: a mediátort titoktartási kötelezettség terheli az adott üggyel kapcsolatban.

Megjegyeznénk azonban, hogy ez a titoktartás a felekre nem terjed ki alapesetben, csak akkor, amennyiben ők ezt kifejezetten kérik. Az alapelvek után nézzük meg, hogyan is zajlik a közvetítés. Kiemelendő, hogy az eljárás bármelyik fél kérlemére, bármelyik szakaszban megszakítható. Ha megoldható, előzetes megbeszéléssel indul a közvetítés, amely során a mediátor az érintettekkel külön külön, nagyjából 30 percben átbeszéli az eset részleteit. Az előzetes megbeszélés alapján eldönti a mediátor, hogy az esetet lehet-e mediálni, áll-e fenn bármilyen kizáró tényező. Ha mediálható az eset, akkor ezt követi az első mediációs ülés, amin mindkét fél részt vesz. Egy-egy ilyen ülés kb. 3 órát vesz igénybe és záródhat részmegállapodással. Remélhetőleg a közvetítés végére létrejön a mindkét fél érdekeinek megfelelő, jövőre nézve megelőző jelleggel bíró és a felek által betartható megállapodás is. Az adott ügy sajátosságaitól és a rendelkezésre álló törvényi és egyéb határidőktől függően változik a mediációs ülések száma. Gyakorlatilag ez maximum 4-5 alkalomig terjed, ha ennyi idő alatt nem jön létre a megegyezés, ezután már komolyabb fejlemény nem várható. Döntéskényszer természetesen nincs.


A mediáció területe Társaságunknál

Társaságunk segít a bajban lévő Ügyfeleknek megtartani ingatlanjaikat, gépkocsijukat, értékeiket. Sajnálatos módon a devizahitel-csapdába került Ügyfelek nagyon nehezen állnak talpra a hitel szorításából, a banki elszámolásokkal is elégedetlenek. Rosszabb esetben a végrehajtó, felszámoló is belép az ügybe, ahonnan már nehezen fordítható vissza a folyamat a rendes medrébe. A fentebb leírt sztenderd mediációtól annyiban különbözik a Társaságunk által kínált szolgáltatás, hogy mindkét fél érdekeit szem előtt tartva, mindkét fél megelégedésére szolgáló megállapodás születik a hitel, illetve adósság rendezését illetően.
Ne hagyja, hogy a bankok és a végrehajtók becsapják, elvegyék értékeit, ingatlanát, gépkocsiját.
Ha bajba került, keresse meg Társaságunkat, s ha van törvényes megoldás a problémájára, mi biztosan megtaláljuk azt.